Dugnad i løypa

Fra fin til finere!
Mange dugnadstimer er lagt ned i jobben med å rydde løypa, som går fra Rjukan Fjellstue til Gvepseborg. Rydding av trær og kvister, utbedring av bro o.l.