Løypa

Den nye Kjerringsveivløypa går fra Rjukan Fjellstue til Gvepseborg. Alle deltakere vil som tidligere blir fraktet med busser fra marsjkontoret på Rjukan til startområdet ved Rjukan Fjellstue. Herfra går turen i kupert terreng til Gvepseborg. Løypa er ca 12 km lang, og løypas høyste punkt ligger på 1082 moh. Kringlehovda. Fra Gvepseborg går deltakerne ned Ryes vei for å møte bussene som frakter alle tilbake til Rjukan.

Fra Rjukan Fjellstue er det godt og vel 1 km. på grusvei innover Hjerdalen. (Her kan man bl.a. se groper etter bombenedslaga fra amerikanske fly i 1943) Grusveien avløses av sti, og fortsetter over en av Hjerdalens vakreste setervoller, før den strekker seg nordøstover. Dette er Fjøsbudalen -les mer om Krigshistorie Her er det ca. 2 km. med lett stigning, men også flate strekninger. Stien tar av fra Fjøsbudalen (og Sabøtør-ruta) og dreier videre nordøstover inn i Grendalen. De neste 2- 3 km. fram til Grendalssetra, er forholdsvis kuperte. Flate strekninger gjennom frodig bjørkeskog og kulturlandskap, veksler med forholdsvis bratte partier. Dette belønnes med vidt utsyn over Vestfjorddalen og Gaustatoppen ruvende i øst. (På veien her vil man også se rester etter bombinga i 1943). Etter de frodige setervollene på Grendalssetra, forsetter stien i samme varierte landskap, flate partier veksler med brattere terreng. Stien vil, før den ender opp på Gvepseborg, falle sammen med deler av «Solstien» (bygd av sherpaer fra Nepal sommeren 2010).

Fra Gvepsborg går løypa ned Ryes vei -ca 4km. til Krossobanens nedre stasjon. Her går bussene tilbake til Rjukan. Veien videre ned til Rjukan er ikke lang, dersom det er ønskelig er det godt mulig å spasere fra Nedre stasjon igjennom Villaveien, videre til Rjukanby.

Image